Finn butikk

Finn nærmeste din butikk!

Vis kategorier

Slakt Grøstadgris

Slakting av Grøstadgris:

Grøstadgris as har hatt stort fokus på slakteprosessen av våre dyr.  Fokuset har vært på dyrevelferd med minst mulig stress for dyrene.

Tidligere slaktet vi på et lite lokalt slakteri. Dette ble nedlagt da det ble for komplisert og kostbart for eieren å forholde seg til byråkratiet.

Herunder krav fra mattilsynet som er laget for store industrielle slakterier.

Da dette ble avviklet hadde vi møte med Nortura i Tønsberg med en forespørsel om de kunne slakte Grøstadgris med de krav vi setter til inntransport,

oppstalling på slakteriet og avlivingsprosessen.

Her var Nortura svært imøtekommende.

Nortura har lagt til rette for å slakte Grøstadgris på mandager når all annen slakting er ferdig, grisen blir som hovedregel hentet tidlig på morgenen hos produsenten.

Våre griser blir samlet fra jordene på gården dagen før inntransport til slakting. Kun dyr som kjenner hverandre fra før blir slaktet samtidig.

Grisen er et flokkdyr og dersom man blander av dyr som ikke kjenner hverandre vil det føre til at dyrene sloss og noen blir tapere og med dette stresset.

Vi blander derfor dyrene på friland når de er små og de vokser da opp i samme flokken.

Denne flokken blir så samlet fra jordet og går samlet på slaktebilen. Vi har krav om dobbel så stor plass pr gris på bilen i forhold til kravene til konvensjonell slaktegris.

Dette skyldes at dyrene våre er vant til å gå ute på friland og lett blir stresset hvis det blir for trangt.

Inntransporten til slakteriet fra Grøstad gård er ca. 10 minutter. Vi er 4 produsenter som produserer Grøstadgris. Den som ligger lengst unna slakteriet har 2 timers inntransport.

Når våre dyr kommer til slakteriet er det holdt av en egen binge kun til våre griser slik at de ikke blir blandet med andre griser. Dette gjør at grisen hele tiden er rolig og ikke stresset.

Grisen blir avlivet ved at den først blir bedøvet med CO2. Den sovner inn av CO2 gassen og blir så avlivet. Dette er den mest skånsomme måten å avlive på som vi kjenner i dag.

Vi er med på slakt når vi ønsker det for å se til at dette foregår slik vi har avtalt.

Totalt har vært en meget god løsning for Grøstadgris og vi vil gi Nortura kreditt for et meget godt samarbeid og vilje til å tilpasse inntransport og slakting etter våre krav til dyrevelferd.

Med vennlig hilsen

Grøstadgris AS