Finn butikk

Finn nærmeste din butikk!

Vis kategorier

Gry Beate Knapstad

Det var på Grøstad Gård hele eventyret startet. Etter en runde med helt tradisjonell svineproduksjon, som bøndene på Grøstad ikke syns var noe trivelig så slapp de grisene ut i det fri.

Konseptet frilandsgris slik det blir definert i dag er satt av Grøstad, med strenge arealkrav, med dyrevelferd som pri 1.