Produsenter

Gry Beate Knapstad​

Det var på Grøstad Gård hele eventyret startet. Etter en runde med helt tradisjonell svineproduksjon, som bøndene på Grøstad ikke syns var noe trivelig så slapp de grisene ut i det fri.

Konseptet frilandsgris slik det blir definert i dag er satt av Grøstad, med strenge arealkrav, med dyrevelferd som pri 1.

Astrid Staurheim

Astrid driver som 15. generasjon familiegården i Bø I Telemark sammen med mannen Bent-Iver.

De har produsert frilandsgris til Grøstad siden 2013.

Geir Einar Flathen

Geir Einar holder til i Re i Tønsberg kommune

Anne-Helene og Ole-Kristian Bruserud

Anne-Helene og Ole-Kristian tok over hjemgården til Anne-Helene i 2017, en går hvor det hadde vært tradisjonell svineproduksjon i en årrekke.

Med unge bønder kommer også gjerne nye tanker, og i 2018 var de i gang som produsenter av frilandsgris for Grøstad.